جاذبه های چالدران,جنگ چالدران,چالدران اصفهان

سفر به چالدران آذربایجان غربی

و تو ای دوستایا تا کنون به تاریخ پیوند خورده ای ؟ ایا تا کنون با دیدن یک تابلوی نقاشی بسان طناب بلندی به عمق چاه تاریک تاریخ سفر کرده ای؟ اکنون میخواهم به اثر هنرمندانه نقاشان ایرانی بنگری و با من در سفری به اعماق تاریخ همراه شویاین نقاشیها ...

آتشکده آذر گشتسب,تخت سلیمان آذربایجان غربی,تخت سلیمان در ایران

تخت سلیمان – معرفی کامل

 مجموعه آثار باستانی تخت سلیمان به عنوان چهارمین اثر ایرانی در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است. . تخت سلیمان در شمال شرقی و 45 کیلومتری استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب واقع شده است. آتشکده آذر گشتسب قبل از اینکه توسط اعراب فتح شود ، مختص به طبقه جنگیان و ...