پايتخت سنگاپور,پایتخت سنگاپور,پایتخت سنگاپور کجاست؟

جاذبه های گردشگری سنگاپور

سنگاپور، سرزمینی کوچک با شگفتی های بزرگ کشور سنگاپور کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیا می باشد. همسایگان کشور سنگاپور مالزی و اندونزی هستند. اگر می پرسید پایتخت سنگاپورکجاست؟ باید بگویم پایتخت سنگاپور همنام همین کشور یعنی سنگاپور است. شهر سنگاپور که لقب پایتخت سنگاپور را یدک می کشد، بزرگترین شهر این کشور نیز ...