مجتمع تجاری آرمیتاژ گلشن مشهد

معرفی آرمیتاژ گلشن مشهد برج ۳۴ طبقه آرمیتاژ گلشن واقع در حاشیه بلوار هفت تیر، نبش خیابان گلشن به مساحت عرصه ۴۱۰۰ مترمربع و زیر بنای تقریبی ۵۰۰۰۰ مترمربع مرتفع ترین برج تجاری و اداری مشهد به ارتفاع ۱۴۰ متر می باشد برج اداری و تجاری آرمیتاژ گلشن در زمینی به مساحت 4100 مترمربع با … ادامه خواندن مجتمع تجاری آرمیتاژ گلشن مشهد