بازار فردوسی مشهد

مجتمع تجاری فردوسی مشهد بازار فردوسی مشهد یکی از مراکز خرید بزرگ برای خریدهای کل خانواده و مناسب به شمار می رود. این بازار در مجاورت یک فضای سبز قرار گرفته است که همین امر موجب می شود خریداران از فضاسازی های اطراف این بازار استفاده کرده و لذت خریدشان دوبرابر گردد. میل تاریخی طبرسی … ادامه خواندن بازار فردوسی مشهد