تور هانوی,جاذبه های توریستی هانوی,جاذبه های دیدنی هانوی

جاذبه های گردشگری هانوی ویتنام

هانوی ویتنام، آمیزه ای از هنر شرق و غرب هانوی که توسط چینی ها بنا نهاده شده بود و برای مدت زیادی نیز تحت سلطه فرانسویان بود، شهری با آمیزه ای از معماری شرغی و غربی است. معابد و غذاهای این سرزمین یادآور دنیا شرق است، در حالی که سبک بسیاری ...