بازار خرید انتالیا,بازار روز انتالیا,بازار سنتی انتالیا

بازار محلی آنتالیا ترکیه

انتالیا شهر گردشگران اروپایی و بلا روس و حتی خاورمیانه است.شهری که میکوشد از همه نظر امکانات رفاهی را برای گردشگرانی از کشورهای مختلف دنیا فراهم کند.گردشگران میایند و در منازل زیبا با وسایل مستقر میشوند.یک هفته یکماه و گاه سه ماه در این شهر مستقر میشوند.حضور این گردشگران نه ...